Search
Close this search box.

รวมวิธีจัดการเรื่องที่ดินก่อนจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

แชร์บทความ

บริษัทรับสร้างบ้าน Royal House เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านสักหลังล้วนเป็นเป้าหมายชีวิตของใครหลาย ๆ คน แต่อย่าลืมว่าการสร้างบ้านไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงาม และฟังก์ชันภายในบ้านเพียงอย่างเดียว ก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้าน สิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านหลายท่านต่างลืมคำนึงถึง คือ การเตรียมที่ดินให้พร้อมเพื่อป้องกันปัญหาด้านโครงสร้าง ทั้งยังช่วยลดปัญหารบกวนการอยู่อาศัยจากสัตว์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บทความนี้ Royal House จะพาทุกคนไปเตรียมที่ดิน และเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการถมดินที่ควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้านในฝันได้สบายใจ หมดกังวลเรื่องโครงสร้างทรุดโทรมหลังเข้าอยู่อาศัย ใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านในฝัน มาดูไปพร้อมกันเลย

ทำความเข้าใจ! ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถมดิน

หลังจากที่คุณได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ในมือ เชื่อว่าหลายท่านคงอยากเริ่มลงมือสร้างบ้านในฝันกันแล้ว แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือจัดการกับที่ดิน Royal House อยากให้คุณมาดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถมดินกันก่อน เพื่อให้การสร้างบ้านดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 ได้มีการระบุข้อบังคับเกี่ยวกับการถมที่ดินไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

 • กรณีขุดดินลึกจากระดับพื้นเกิน 3 เมตร

หากเจ้าของที่ดินต้องการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ โดยจะต้องยื่นเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังบริเวณที่จะขุดดิน แผนผังแสดงเขตที่ดิน วิธีการขุด และระยะเวลาในการขุดดิน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานท้องถิ่นกำหนด เมื่อแจ้งแล้วหากดำเนินการแจ้งโดยถูกต้องครบถ้วน ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน 

 • กรณีขุดดินลึกจากระดับพื้นไม่เกิน 3 เมตร

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร แต่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุด เจ้าของที่ดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันดินทลายลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

 • กรณีถมที่ดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง

หากต้องการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือเพื่อนบ้านต้องเดือดร้อนตามไปด้วย 

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินจะต้องทำเรื่องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เรียบร้อยก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 35 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 15,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้ก่อนสร้าง! เทคนิคเตรียมที่ดิน ก่อนจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

ก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้าน และเลือกจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเข้ามาเนรมิตบ้านในฝันของคุณ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเป็นอันดับแรก คือ การเตรียมที่ดินให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างบ้าน และป้องกันปัญหาดินทรุดในระยะยาว ซึ่งเราได้เตรียมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมที่ดิน มาไว้ให้เจ้าของบ้านได้รู้กันแล้ว ดังนี้

1. สำรวจที่ดินให้เรียบร้อย

ในขั้นตอนแรกเจ้าของที่ดินควรตรวจสอบลักษณะของพื้นที่เบื้องต้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อทราบว่าข้อจำกัดของที่ดินนั้น ๆ มีอะไรบ้าง รวมถึงกำหนดระดับความสูงของดินที่จะถมให้เรียบร้อย โดยการสำรวจที่ดินควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • สังเกตต้นไม้ที่ในที่ดิน เพื่อดูว่าเป็นดินแห้งหรือมีความชื้นแฉะมากน้อยแค่ไหน หากในที่ดินมีต้นกระถิน หรือมะขามเทศ แสดงว่าที่ดินบริเวณนั้นแห้ง แต่หากมีต้นกก ต้นอ้อ และธูปฤาษี แสดงว่าเป็นพื้นดินมีความชื้นแฉะสูง และสภาพดินมีความอ่อนตัว
 • เช็กประวัติการเกิดน้ำท่วม เพื่อคำนวณค่าความหนาแน่นของดิน และการยุบตัว หากดินมีความอ่อนตัวสูง ต้นทุนค่าถมดินจะสูงขึ้นไปด้วย

2. เลือกดินที่ใช้ถมให้เหมาะสม

แม้ว่าการสร้างบ้านจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก แต่การเลือกใช้ดินสำหรับนำมาถมที่ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าหากเลือกใช้ดินผิดประเภท หรือเลือกใช้ดินที่ไม่ได้คุณภาพ อาจเกิดปัญหาโครงสร้างบ้านทรุดตัวลงในภายหลังได้ ซึ่งดินที่เหมาะแก่การสร้างบ้าน มีดังนี้

 • ดินทั่วไป เป็นดินชิ้นสองหรือชิ้นสาม มีราคาถูก เนื้อดินมีความแน่นจึงได้รับความนิยมในการถมดินอย่างยิ่ง
 • ดินดาน ถือเป็นดินที่ใช้สำหรับถมที่ และปลูกสร้างบ้านได้ทันที เพราะเป็นดินแห้ง เหมาะแก่การนำมาถมที่ เพราะเมื่อถมแล้วสามารถก่อสร้างได้ทันที
 • ดินลูกรัง เป็นลักษณะดินแห้งผสมหิน เมื่อนำมาถมที่จะสามารถบดอัดได้ดี และก่อสร้างได้ทันที
 • ดินทราย แม้จะมีราคาถูก แต่เนื้อดินมีลักษณะไม่อุ้มน้ำ หากนำดินทรายมาถมที่ต้องมีการบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันดินไหล และทรุดตัวในอนาคต

3. ระดับความสูงของพื้นที่

ก่อนเริ่มลงมือถมดิน จะต้องกำหนดระยะความสูงของดินที่จะถม ซึ่งควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ระดับของพื้นถนน ระดับของพื้นที่ปกติที่น้ำท่วมถึง และความสูงของบ้านหลังอื่น ๆ หรือที่ดินเปล่า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มักจะถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 50-80 เซนติเมตร ทั้งนี้ การถมดินแต่ละครั้งควรถมเผื่อไว้สำหรับการยุบตัวของดินในอนาคต

4. ระยะเวลาในการทิ้งพื้นที่หลังถมดิน

เมื่อถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรดำเนินการสร้างบ้านทันที เพื่อให้หน้าดินมีการเซตตัว และป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดเพิ่มขึ้น หากต้องการย่นระยะเวลาทิ้งพื้นที่ สามารถใช้รถบดอัดดิน เพื่อช่วยให้หน้าดินมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยระยะเวลาที่ควรทิ้งพื้นที่ให้หน้าดินเซตตัว มีความแตกต่างกันออกไปตามระดับการถมดิน ได้แก่

 • ระดับการถมไม่เกิน 50 ซม. เป็นการถมที่ไม่มีผลกับเสาเข็ม จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
 • ระดับการถม 50-200 ซม. จากดินเดิม หลังถมแล้วควรทิ้งเวลาอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน
 • ระดับการถมมากกว่า 200 ซม. ควรถมดินเตรียมไว้ก่อนก่อสร้าง และทิ้งเวลาไว้มากกว่า 1 ปี 

แม้ว่าการเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างบ้าน จะเป็นเรื่องที่ไกลตัวอยู่พอสมควร แต่ถ้าคุณมีแผนจะสร้างบ้านในฝันก็อย่าลืมศึกษาเทคนิคเหล่านี้เอาไว้ เพื่อเช็กให้ถี่ถ้วนว่าผู้รับเหมาที่จ้างมานั้น ให้ความใส่ใจกับการเตรียมพื้นที่หรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทรับเหมาบางที่ต่างมีกลลวงมากมายที่เจ้าของบ้านอย่างเราจับสังเกตไม่ทัน

หากคุณมีความกังวลดังกล่าว อย่าลืมมองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่ไว้ใจได้อย่าง Royal House เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 38 ปี มาพร้อมกับงานคุณภาพ ทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษา รวมถึงการให้บริการรับสร้างบ้าน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ หากต้องการปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Line: @royalhouse 

เพิ่มเกร็ดความรู้กับเรา

อ่านบทความใกล้เคียง

แบบบ้าน

เรื่องน่ารู้! เลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลอย่างไร ไม่ให้งบบานปลาย

Royal House จะมาแชร์เทคนิคการเลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลให้ตรงตามงบประมาณที่วางไว้ และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

Royal House รับสร้างบ้านราคาประหยัด เข้าอยู่ได้จริง

Royal House จะมาเผยเหตุผลที่เจ้าของบ้านควรตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน พร้อมกับบริการจากเราที่ช่วยเนรมิตบ้านของคุณให้สวยเหมือนฝัน

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

รวมวิธีป้องกันบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

Royal House แชร์วิธีสังเกตกลโกงของบริษัทรับสร้างบ้าน ที่จ้องจะทิ้งงาน และเชิดเงินหนี พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ถูกโกงในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
แบบบ้าน

แนะนำแบบบ้าน 2 ชั้น สวย ๆ ทันสมัยเหมาะกับครอบครัว

Royal House พาเจาะลึกข้อดีแบบบ้าน 2 ชั้นที่มีมากกว่าพื้นที่ใช้สอย และสไตล์บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยในครอบครัว ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านในฝัน

อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า