• 999 หมู่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000
  • 034-305-990