• 141/1 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20130
  • 038-388-018-21