• 29/29 ถนน พหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี 18000
  • 036-223-444