Search
Close this search box.

6 เอกสารสำคัญที่ควรเตรียมให้พร้อม เมื่อจ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น

แชร์บทความ

บ้านโมเดิร์น เป็นบ้านในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะมีดีไซน์ที่ทันสมัยและกำลังเป็นกระแสนิมยมในวงการบ้าน นอกจากนั้น ประโยชน์ใช้สอยก็ยังมีครบครันด้วยโครงสร้างบ้านที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบระเบียบ อย่างไรก็ตาม กระแสบ้านทรงโมเดิร์นยังเป็นเทรนด์ที่มาใหม่ และเพิ่งได้รับความนิยม การเลือกใช้บริการ รับสร้างบ้านโมเดิร์น จึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะรูปแบบการก่อสร้างบ้านโมเดิร์นนั้นแตกต่างจากบ้านสไตล์เก่าของคนไทย ทั้งในด้านของวัสดุ โครงสร้าง การตกแต่ง และรูปลักษณ์ภายนอก จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งถ้าหากเราออกแบบและดำเนินการสร้างด้วยตนเอง อาจจะได้บ้านที่ไม่สมบูรณ์ และการวางโครงสร้างแบบไม่เชี่ยวชาญ อาจจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดผลเสียหาย และเป็นอันตรายได้

ดังนั้น การจ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่มั่นใจ เพราะบริษัทจะมีการออกแบบอย่างถูกต้อง และดำเนินการก่อสร้างให้ปลอดภัย เพราะมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้อยู่อาศัยยังสามารถมีส่วนร่วม และบอกความต้องการของตนเองได้ แล้วหลังจากนั้นบริษัทรับสร้างบ้านก็จะดำเนินการให้เราได้อย่างครบจบทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น จะดำเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่ในฐานะเจ้าของบ้านก็มีสิ่งที่เราต้องดำเนินการด้วยตัวเอง นั่นก็คือ การขออนุญาตสร้างบ้าน เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เอกสารสำคัญเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยและรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง 

ดังนั้นวันนี้ Royal House จะพาทุกคนไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้าน ก่อนที่จะมีการจ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น เพื่อสร้างบ้านในฝันของทุกคนได้อย่างสบายใจ หมดกังวลเรื่องการขออนุญาต

เผยคำตอบ ! จ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น ก็ต้องขออนุญาตก่อน ?

การสร้างบ้านทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างด้วยตัวเอง หรือจ้างบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น ก็เป็นการใช้พื้นที่ และเป็นการกำเนิดครัวเรือนใหม่ จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการในอนาคต อีกทั้งยังเป็นข้อกำหนดในกฎหมายให้มีการขออนุญาตก่อสร้างก่อนที่จะมีการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21 บัญญัติว่า ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ คำว่า อาคาร หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าใช้สอย และหมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอีกมาก

ซึ่งที่ต้องมีการขออนุญาตก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเอง และชุมชนรอบข้าง เพราะกฎหมายต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น ก็เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง ฯลฯ โดยในเรื่องโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น ต้องลงรายละเอียด เพราะการออกแบบมีความต่างจากบ้านสมัยก่อน ดังนั้นหากไม่ขออนุญาตจะถือว่ามีความผิด และส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในภายหลังได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดำเนินการสร้างเอง แต่ก็ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อให้สบายใจทั้งตัวเจ้าของบ้านและบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น

เตรียมให้พร้อม ! เอกสารสำคัญยื่นขออนุญาต ก่อนส่งมอบงานให้บริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น

 • ใบขออนุญาต ข.1

กรอกคำขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และดำเนินการได้ง่ายเพียงค้นหาคำว่า เอกสาร ข.1 ก็จะมีแบบฟอร์มปรากฎขึ้นมาและดาวน์โหลดเพื่อน้ำมากรอกรายละเอียดได้ด้วยตนเอง 

 • แบบก่อสร้าง

เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (กรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้) หรือบริษัทรับสร้างบ้าน สำหรับแบบก่อสร้าง 1 เล่ม ต้องมีส่วนประกอบภายใน ดังนี้

 • แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบของบ้าน รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่จะใช้ เช่น วัสดุปูพื้น วัสดุมุงหลังคา เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการแสดงรายละเอียดของแปลน และแบบขยายต่าง ๆ ที่ทำให้ช่างทราบระยะ
 • แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นแบบแสดงโครงสร้างทั้งหมดของตัวบ้าน และส่วนต่างๆ ที่เป็นงานโครงสร้าง มีการกำหนดขนาดเสา ขนาดคาน การกำหนดฐานราก และอื่น ๆ มาอย่างละเอียด เพราะทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องแบกรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวบ้าน จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะหากไม่ได้มาตรฐานและมีความผิดพลาดจะส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมา
 • แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นแบบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่อต่างๆ ทั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย และบ่อบำบัด เพื่อดูเส้นทางการไหลของน้ำภายในบ้าน และต้องดูความรับผิดชอบในเรื่องของการระบายน้ำลงสู่สาธารณะอีกด้วย
 • แบบวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแบบที่แสดงถึงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในบ้าน รวมถึงขนาดของไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ อีกทั้งต้องลงรายละเอียดถึงชนิดของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้งแสงสว่าง

 

 • เอกสารที่แสดงถึงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง ซึ่งในเอกสารนี้ต้องเป็นวิศวกรเป็นผู้คุมงามเป็นผู้เซ็นยืนยัน แต่โดยส่วนมากผู้ออกแบบมักจะเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานตอนยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง และเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างออกแล้ว อาจเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเป็นผู้อื่นแทนได้

 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง 

หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย เพราะเรื่องที่ดินเป็นปัญหาที่เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้ง และเป็นปัญหาฟ้องร้องที่สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล จึงต้องมีการยื่นหลักฐานที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ ให้มั่นใจว่าไม่มีการรุกล้ำพื้นที่ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร 

ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน เพราะหลักฐานส่วนนี้เป็นการยืนยันตัวตนผู้เกี่ยวข้อง หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ต้องมีการติดต่อหรือตรวจสอบ ก็จะสามารถใช้เพื่อแสดงตัวตนได้

 • รายการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้าง

รายละเอียดในรายการคำนวนนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของบ้านที่จะสร้าง และเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันได้ว่าบ้านหลังดังกล่าวผ่านการออกแบบโดยวิศวกรแล้ว ทำให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและการอยู่อาศัยอย่างมีมาตรฐานหลังสร้างบ้านเสร็จ

และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมให้เรียบร้อย และนำไปยื่นขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการอนุญาตและดำเนินการก่อสร้างได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย หลังจากนั้นเราก็ส่งมอบงานให้บริษัท รับสร้างบ้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านโมเดิร์นในฝันของเราให้เป็นจริง และหากต้องการบริษัท รับสร้างบ้านโมเดิร์น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยและดำเนินการก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน ให้ Royal House ได้ทำหน้าที่นั้นเพื่อผู้อยู๋อาศัยทุกคน สามารถติดต่อได้ที่ Line: @royalhouse

เพิ่มเกร็ดความรู้กับเรา

อ่านบทความใกล้เคียง

แบบบ้าน

เรื่องน่ารู้! เลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลอย่างไร ไม่ให้งบบานปลาย

Royal House จะมาแชร์เทคนิคการเลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลให้ตรงตามงบประมาณที่วางไว้ และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

Royal House รับสร้างบ้านราคาประหยัด เข้าอยู่ได้จริง

Royal House จะมาเผยเหตุผลที่เจ้าของบ้านควรตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน พร้อมกับบริการจากเราที่ช่วยเนรมิตบ้านของคุณให้สวยเหมือนฝัน

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

รวมวิธีป้องกันบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

Royal House แชร์วิธีสังเกตกลโกงของบริษัทรับสร้างบ้าน ที่จ้องจะทิ้งงาน และเชิดเงินหนี พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ถูกโกงในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
แบบบ้าน

แนะนำแบบบ้าน 2 ชั้น สวย ๆ ทันสมัยเหมาะกับครอบครัว

Royal House พาเจาะลึกข้อดีแบบบ้าน 2 ชั้นที่มีมากกว่าพื้นที่ใช้สอย และสไตล์บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยในครอบครัว ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านในฝัน

อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า